Skip to content

Autor: admin

Rozwijanie kultury uczenia się w środowisku pracy cz. 4

11 miesięcy ago

125 words

Czat nr 3 Trzeci czat na Twitterze skupił się na korzyściach płynących z otaczającej kultury miejsca pracy w tworzeniu dobrych doświadczeń edukacyjnych. Uczestnicy napisali na Twitterze o wyzwaniach związanych z tworzeniem środowiska uczenia się, które zachęciły do aktywnego zaangażowania w różnorodne możliwości uczenia się, z uwzględnieniem konieczności aktywnego i celowego zaangażowania mentorów / opiekunów w…

Rozwijanie kultury uczenia się w środowisku pracy cz. 3

11 miesięcy ago

220 words

Czat nr 2 Skupiono się na roli opowiadania przez praktyków, aby wesprzeć WBL i wprowadzono niektóre koncepcje omówione po raz pierwszy przez Donalda Schona, w ten sposób, w jaki rozwijane jest profesjonalne myślenie i jak profesjonaliści myślą w praktyce. Dominującym tematem było wykorzystanie opowieści jako narzędzia nauczania, jak opowiadanie pomaga budować relacje, wykorzystanie opowieści jako…

Porównanie wziewnego flutykazonu i doustnego prednizonu u dzieci z ciężką ostrą astmą ad 6

11 miesięcy ago

126 words

Korekta dla współzmiennych, takich jak wiek, płeć, FEV1 na linii podstawowej, wcześniejsza hospitalizacja lub stosowanie wziewnych kortykosteroidów przed badaniem, nie zmieniła znacząco tych wyników. W grupie prednizonowej 13 z 49 dzieci (27 procent) miało doskonałą odpowiedź (arbitralnie zdefiniowaną a priori jako wzrost FEV1 wyrażony jako procent przewidywanej wartości wynoszącej co najmniej 25 punktów procentowych od…

Porównanie wziewnego flutykazonu i doustnego prednizonu u dzieci z ciężką ostrą astmą ad 5

11 miesięcy ago

411 words

Rodzice 45 dzieci odmówili zgody na udział w nich. Stu troje dzieci zostało losowo przydzielonych do aktywnego leczenia: 52 do grupy flutykazonu i 51 do grupy prednizon. Jedno dziecko z grupy prednison wielokrotnie wymiotowało po otrzymaniu eksperymentalnego syropu; jedno dziecko w grupie otrzymującej flutykazon zostało następnie wyłączone, ponieważ jego FEV1 osiągnęło 92 procent wartości przewidywanej…

Porównanie Ibuprofenu i Indometacyny do zamknięcia patentu Ductus Arteriosus czesc 4

11 miesięcy ago

498 words

Profilaktyczne antybiotyki podawano od momentu przyjęcia do oddziału intensywnej terapii noworodków i zatrzymywały się po trzech do czterech dni, jeśli wyniki hodowli bakterii (krwi, aspiratu tchawicy i moczu) pozostały ujemne. Kliniczny kurs i wynik Dane biologiczne, dane demograficzne i wyniki kliniczne, w tym zgon, zostały prospektywnie zapisane w arkuszach danych opracowanych specjalnie dla tego badania.…

Porównanie Ibuprofenu i Indometacyny do zamknięcia patentu Ductus Arteriosus cd

11 miesięcy ago

533 words

Wszystkie fiolki przygotowano w jednej aptece i rozprowadzono wśród uczestniczących ośrodków. Gdy przewód tętniczy nadal pozostawał opatentowany po losowo przydzielonym leczeniu u pacjenta w każdej grupie, która otrzymywała mechaniczną wentylację, podawano indometacynę (trzy dawki 0,2 mg na kilogram w 12-godzinnych odstępach) jako nierandomizowane leczenie ratunkowe. Jeśli ta terapia również nie sprzyjała zamknięciu przewodowemu, a pacjent…

Porównanie Ibuprofenu i Indometacyny do zamknięcia patentu Ductus Arteriosus ad

11 miesięcy ago

506 words

Jednak badania te obejmowały tylko niewielką liczbę niemowląt. Dlatego przeprowadziliśmy prospektywne, wieloośrodkowe badanie obejmujące większą liczbę pacjentów. Głównym celem było porównanie skuteczności ibuprofenu i indometacyny w indukowaniu zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków z zespołem niewydolności oddechowej. Porównanie efektów ubocznych w obu grupach było celem drugorzędnym. Metody Pacjenci W badaniu wzięło udział pięć ośrodków intensywnej…

Porównanie Ibuprofenu i Indometacyny do zamknięcia patentu Ductus Arteriosus

11 miesięcy ago

520 words

Indometacyna jest konwencjonalną metodą leczenia przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków. Jednak jego stosowanie wiąże się z różnymi efektami ubocznymi. W badaniu prospektywnym porównywano ibuprofen i indometacynę pod względem skuteczności i bezpieczeństwa we wczesnym leczeniu przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków. Metody Przebadaliśmy 148 niemowląt (wiek ciążowy, 24 do 32 tygodni), u których wystąpił zespół zaburzeń oddechowych…

Porównanie wziewnego flutykazonu i doustnego prednizonu u dzieci z ciężką ostrą astmą ad 7

11 miesięcy ago

435 words

Dawka flunizolidu była wysoka, a leczenie prowadzono często przez trzy godziny. W naszym badaniu możliwym powodem gorszego wyniku w grupie flutikazonu może być niewystarczające dostarczenie leku do płuc z powodu ciężkiego zwężenia dróg oddechowych. Próbowaliśmy zminimalizować tę możliwość, wybierając wysoką dawkę flutikazonu, przez podawanie wstępnej terapii rozpylonymi lekami rozszerzającymi oskrzela, stosując inhalator z ustnikiem i…

Transdermalne leczenie testosteronem u kobiet z zaburzeniami funkcji seksualnej po odcewianiu ad

11 miesięcy ago

508 words

Wszyscy przeszli obustronną salpingo-wycięcie jajnika i histerektomię przed naturalną menopauzą, co najmniej rok, ale nie więcej niż 10 lat wcześniej. Wszyscy mieli stężenia testosteronu w surowicy poniżej 30 ng na decylitr (1,0 nmol na litr) lub stężenia testosteronu wolne od surowicy poniżej 3,5 pg na mililitr (12,1 pmol na litr), które są poniżej wartości mediany…