Skip to content

Kontrolowany proces Azathioprine w zespole Behçeta ad 5

2 lata ago

72 words

Wszystko ustąpiło z chwilowym zmniejszeniem lub zaprzestaniem leczenia. Szybkość sedymentacji erytrocytów była jedynym wskaźnikiem aktywności zmierzonym w tej próbie. Nie zidentyfikowano żadnych ważnych ani przydatnych trendów. Nie stwierdzono poważnych skutków ubocznych związanych z azatiopryną, które wymagały wycofania. Działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego były częstsze w grupach azatioprynu (174 epizody w 782 wizytach, 23 procent) niż w grupie placebo (105 epizodów po 612 wizytach, 18 procent) (.2 = 5,25, P <0,05). Te epizody obejmowały ból brzucha (6 procent w grupach azatiopryny w porównaniu z 3 procentami w grupach otrzymujących placebo), nudności (6 w porównaniu z 5 procentami) i niestrawność (5 w porównaniu z procent).
Dyskusja
Przeprowadziliśmy randomizowaną, kontrolowaną, podwójnie ślepą próbę azatiopryny w leczeniu zespołu Behçeta. Azatioprynę wybrano ze względu na jej doniesioną skuteczność w otwartych badaniach4, 5 i jej względny brak toksyczności 10412 w porównaniu z innymi środkami immunosupresyjnymi. Nasze badanie było ograniczone do mężczyzn, ponieważ wykazano, że mają one cięższą chorobę.13 Uwzględnienie kobiet mogłoby utrudnić interpretację wyników, szczególnie w przypadku ograniczonej liczby pacjentów, którzy przebywają w jednym ośrodku.
Losowe przypisanie skutkowało dobrze zrównoważonymi podgrupami azatiopryny i placebo zarówno w grupie 1, jak i grupie 2, chociaż pierwsze objawy były znacznie nowsze w podgrupie azatiopryny grupy 1. Jednak obie grupy spełniały kryteria diagnostyczne w podobnych czasach przed wejściem. Byłoby to potencjalnym źródłem uprzedzeń tylko wtedy, gdy (w przeciwieństwie do naszych poprzednich obserwacji3) rozwój zaangażowania oka jest częstszy wcześniej w chorobie.
W grupie było stosunkowo niewielu pacjentów; wielu pacjentów bez choroby oczu odmówiło wejścia na badanie. Pacjenci z grupy mieli wiele epizodów przejściowych komórek w ciele szklistym, ale ostrość wzroku nie zmieniła się o więcej niż jeden punkt u osób, które pozostały bezobjawowe (dane nie przedstawione). Zastanawialiśmy się, czy stanowi to różnicę między badaniami w lampie szczelinowej, ale zmiany były zwykle u pacjentów otrzymujących placebo. Subkliniczna choroba oczu nie została odpowiednio zbadana w zespole Behçeta.
Działanie azatiopryny u pacjentów z rozpoznaną chorobą oczu (grupa 2) było mniej subtelne (Tabela 2). Wszystkich sześciu pacjentów, którzy zostali wycofani z porad okulistycznych z powodu ciężkiej choroby oczu, pochodziło z grupy placebo; siódmy pacjent w grupie 2, który zażywał placebo, miał wyraźną redukcję wzroku i opuścił badanie w miesiącu 5, aby szukać opieki medycznej w innym miejscu. Nie było dowodów na to, że azatiopryna była użyteczna w przywracaniu upośledzonego wzroku, ale była lepsza od placebo pod względem zachowania ostrości wzroku u osób z rozpoznaną chorobą oczu.
Skutki azatiopryny na pozagałkowe objawy choroby były również korzystne, o czym świadczą statystycznie znaczące zmniejszenie częstości owrzodzeń jamy ustnej i narządów płciowych oraz zapalenia stawów. Protokół nie uwzględniał wyniku pojedynczych owrzodzeń jamy ustnej, więc nie mogliśmy ocenić, czy poprawa wynikała z gojenia się lub zapobiegania zmianom. Podobieństwo liczby nowych przypadków owrzodzenia w jamie ustnej sugeruje, że korzyści mogą wynikać z lepszego leczenia
[więcej w: rolmasz gratka, olx rumia, reasec ]

0 thoughts on “Kontrolowany proces Azathioprine w zespole Behçeta ad 5”