Skip to content

Kontrolowany proces Azathioprine w zespole Behçeta

2 lata ago

534 words

Zespół BEHçETA to wielonarządowe zaburzenie charakteryzujące się nawracającymi owrzodzeniami i narządami płciowymi, zapaleniem stawów, zakrzepowym zapaleniem żył i zapaleniem błony naczyniowej. Uważa się, że jego przyczyna jest wirusowa lub immunologiczna, 1, 2, a jej podstawowym patologicznym procesem jest zapalenie naczyń. Choroba oczu – beztlenowe zapalenie błony śluzowej przedniej i tylnej części pleców oraz zapalenie siatkówki, które może prowadzić do ślepoty – występuje u około połowy pacjentów z zaburzeniem.1, 3 Dowiedziono, że azatiopryna, wśród innych leków immunosupresyjnych, jest skuteczna w zespole Behçeta, 4, 5, chociaż brakuje badań kontrolowanych. Przeprowadziliśmy dwuletnie randomizowane, podwójnie zaślepione badanie porównujące azatioprynę (2,5 mg na kilogram masy ciała na dzień) z placebo u pacjentów z zespołem Behçeta. Kortykosteroidy były dostępne dla wszystkich pacjentów. Badanie to zostało podjęte w celu ustalenia, czy azatiopryna ma korzystny wpływ na wcześniej istniejące choroby oczu, może zapobiegać rozwojowi nowych chorób oczu i jest skuteczna przeciwko innym objawom choroby.
Metody
Badanie przeprowadzono w interdyscyplinarnej klinice ambulatoryjnej Behçet s w szpitalu Wydziału Lekarskiego Cerrahpaşa na Uniwersytecie w Stambule, w okresie od stycznia 1984 do lipca 1987. Po rozpoczęciu badania w tej klinice zarejestrowano około 400 pacjentów. Dwie grupy mężczyzn, które spełniły kryteria diagnozy O Duffy6, 7, zostały poproszone o udział w badaniu. Rekrutacja pacjentów była ograniczona do 18 miesięcy.
Grupa składała się z kolejnych pacjentów w wieku poniżej 40 lat, których czas trwania choroby wynosił 24 miesiące lub mniej i którzy nie mieli historii ani objawów zapalenia błony naczyniowej. Wykazano, że zaangażowanie oczu zwykle rozwija się w ciągu pierwszych dwóch lat.3 Czas trwania choroby został zdefiniowany jako czas od spełnienia kryteriów diagnostycznych. Grupa 2 składała się z kolejnych pacjentów w każdym wieku i czasu trwania choroby, którzy mieli oftalmologiczne objawy zapalenia błony naczyniowej oka.
Wykluczyliśmy pacjentów z nieodwracalną obustronną chorobą oczu, tych, których fundi nie można było ocenić, tych, którzy przeżyli więcej niż jeden dzień drogi od ośrodka badań, oraz tych, którzy otrzymali leki immunosupresyjne, lewamizol lub penicylaminę w ciągu ostatnich trzech miesięcy lub układowe kortykosteroidy w ciągu ostatnich trzech miesięcy. poprzedni miesiąc. Po wyjaśnieniu im charakteru badania, niektórzy pacjenci zdecydowali się nie brać udziału. Ci, którzy wyrazili zgodę, zostali losowo przydzieleni w każdej grupie do azatiopryny (2,5 mg na kilogram dziennie, w zaokrągleniu do najbliższych 25 mg) lub pasujących tabletek placebo.
Pacjenci wracali do ośrodka próbnego co miesiąc przez okres 24 miesięcy w celu przeprowadzenia szczegółowych badań okulistycznych (w tym badanie lampą szczelinową, trymorfotroniczną oftalmoskopię soczewki i pomiar za pomocą wykresu Snellena o najlepszej skorygowanej ostrości wzroku w skali od 0 do 10/10) i badania dermatologiczne, hematologiczne i reumatologiczne, których wyniki zapisano na standardowych formularzach. Podczas każdej wizyty wykonywano pełną morfologię krwi, liczbę płytek krwi i oznaczano szybkość sedymentacji erytrocytów (metodą Westergrena). Hematolodzy monitorowali morfologię krwi, a całkowita liczba białych krwinek mniejsza niż 4,0 x 109 na litr była początkowo kontrolowana poprzez zmniejszenie dawki leku bez naruszania kodu, a powtarzanie liczby krwi dwa tygodnie później
[przypisy: dentysta tłuszcz, doksorubicyna, immunogenność ]

0 thoughts on “Kontrolowany proces Azathioprine w zespole Behçeta”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Opieka nad osobami starszymi[…]