Skip to content

Stymulacja rdzenia kręgowego u pacjentów z przewlekłą dystrofią sympatyczną cd

2 lata ago

511 words

Zadania zostały wykonane przez asystenta badawczego i zostały ukryte przed badaczami. Testowanie stymulacji i kryteria implantacji
Stymulacja rdzenia kręgowego została przetestowana w celu ustalenia, czy istnieje pozytywna reakcja na nią. Wszyscy pacjenci przypisani do implantu rdzenia kręgowego przeszli testową stymulację; ci, którzy nie mieli odpowiedzi, nie otrzymali implantu. Po profilaktycznym podaniu środka antybiotykowego (1500 mg cefuroksymu podawanego dożylnie) pacjentkę umieszczono w pozycji podatnej, a przestrzeń zewnątrzoponową wprowadzono za pomocą igły Tuohy. Przy użyciu bezpośredniej fluoroskopii, elektroda tymczasowa (model 3861, Medtronic, Minneapolis) została wysunięta przez igłę w tylnej przestrzeni nadtwardówkowej, aż wskazówka znajdowała się na wymaganym poziomie (ogólnie C4, jeśli dotknięto dłonią i T12, jeśli stopa była afektowany). Elektrodę połączono następnie ze stymulatorem zewnętrznym (model 3625, Medtronic) i ustawiono tak, aby przy stymulacji pacjent zgłaszał parestezje w całym obszarze bólu. Igła została następnie wycofana, a elektroda została zszyta ze skórą i połączona z zewnętrznym stymulatorem. Był okres testowania w domu trwający co najmniej siedem dni, co jest zgodne z konwencjonalną praktyką 13,14, podczas której pacjenci byli zachęcani do wykonywania codziennych czynności. Po okresie testowania usunięto prowizję tymczasową.
Stymulator rdzenia kręgowego został wszczepiony, jeżeli wynik wizualno-analogowy dla natężenia bólu w ciągu ostatnich czterech dni okresu testowego był co najmniej o 50 procent niższy niż wynik przed randomizacją, lub gdy był wynik co najmniej 6 ( znacznie poprawione ) w siedmio punktowej skali globalnego postrzeganego efektu leczenia. Pacjenci, którzy nie spełnili tych kryteriów, byli leczeni samą fizykoterapią.
Implantacja układu stymulatora rdzenia kręgowego
Po profilaktycznym podaniu cefuroksymu (1500 mg podanego dożylnie) pacjentkę umieszczono w pozycji na brzuchu i wykonano 5 cm pionowe nacięcie linii środkowej w skórze powyżej kręgosłupa piersiowego (jeśli dotknięto nią ręki) lub kręgosłupa lędźwiowego ( jeśli dotknięto stopą). Elektrodę (model 3487A, Medtronic) wszczepiono w sposób podobny do wszczepienia tymczasowego przewodu i zamocowano specjalnymi klipsami. Pacjent został następnie umieszczony w pozycji bocznej i podano środek uspokajający (1 mg propofolu na kilogram masy ciała). Generator impulsów (Itrel III, model 7425, Medtronic) wszczepiono podskórnie w lewą przednią ścianę jamy brzusznej i podłączono do elektrody za pomocą tunelowanego przedłużacza (model 7495-51 / 66, Medtronic). Po zamknięciu skóry aktywowano generator impulsów (częstotliwość, 85 Hz, szerokość impulsu, 210 .s) za pomocą programatora konsoli (model 7432, Medtronic). Pacjent mógł kontrolować intensywność stymulacji, regulując amplitudę od 0 do 10 V za pomocą programatora (model 7434-NL, Medtronic). Pacjentka pozostała w szpitalu przez 24 godziny po implantacji, podczas której podawano dożylnie dwie dawki cefuroksymu (750 mg). Jeśli na zdjęciu rentgenowskim uzyskanym następnego dnia nie stwierdzono zmiany pozycji elektrody, pacjent został zwolniony.
Fizykoterapia
Fizjoterapia, którą otrzymały obie grupy pacjentów, składała się ze standardowego programu stopniowanych ćwiczeń mających na celu poprawę siły, ruchliwości i funkcji dotkniętej ręki lub stopy
[hasła pokrewne: nadciśnienie samoistne, terapia przeciwgrzybicza, zrosty opłucnowe ]
[patrz też: chloropikryna, zwyrodnienie szkliste, alendronian ]

0 thoughts on “Stymulacja rdzenia kręgowego u pacjentów z przewlekłą dystrofią sympatyczną cd”