Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra13/ftp/landb.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
admin – Centrum medyczne Land
Skip to content

Autor: admin

Rozwijanie kultury uczenia się w środowisku pracy cz. 4

2 lata ago

125 words

Czat nr 3 Trzeci czat na Twitterze skupił się na korzyściach płynących z otaczającej kultury miejsca pracy w tworzeniu dobrych doświadczeń edukacyjnych. Uczestnicy napisali na Twitterze o wyzwaniach związanych z tworzeniem środowiska uczenia się, które zachęciły do aktywnego zaangażowania w różnorodne możliwości uczenia się, z uwzględnieniem konieczności aktywnego i celowego zaangażowania mentorów / opiekunów w…

Rozwijanie kultury uczenia się w środowisku pracy cz. 3

2 lata ago

220 words

Czat nr 2 Skupiono się na roli opowiadania przez praktyków, aby wesprzeć WBL i wprowadzono niektóre koncepcje omówione po raz pierwszy przez Donalda Schona, w ten sposób, w jaki rozwijane jest profesjonalne myślenie i jak profesjonaliści myślą w praktyce. Dominującym tematem było wykorzystanie opowieści jako narzędzia nauczania, jak opowiadanie pomaga budować relacje, wykorzystanie opowieści jako…

Porównanie wziewnego flutykazonu i doustnego prednizonu u dzieci z ciężką ostrą astmą ad 6

2 lata ago

126 words

Korekta dla współzmiennych, takich jak wiek, płeć, FEV1 na linii podstawowej, wcześniejsza hospitalizacja lub stosowanie wziewnych kortykosteroidów przed badaniem, nie zmieniła znacząco tych wyników. W grupie prednizonowej 13 z 49 dzieci (27 procent) miało doskonałą odpowiedź (arbitralnie zdefiniowaną a priori jako wzrost FEV1 wyrażony jako procent przewidywanej wartości wynoszącej co najmniej 25 punktów procentowych od…

Porównanie wziewnego flutykazonu i doustnego prednizonu u dzieci z ciężką ostrą astmą ad 5

2 lata ago

411 words

Rodzice 45 dzieci odmówili zgody na udział w nich. Stu troje dzieci zostało losowo przydzielonych do aktywnego leczenia: 52 do grupy flutykazonu i 51 do grupy prednizon. Jedno dziecko z grupy prednison wielokrotnie wymiotowało po otrzymaniu eksperymentalnego syropu; jedno dziecko w grupie otrzymującej flutykazon zostało następnie wyłączone, ponieważ jego FEV1 osiągnęło 92 procent wartości przewidywanej…

Porównanie Ibuprofenu i Indometacyny do zamknięcia patentu Ductus Arteriosus czesc 4

2 lata ago

498 words

Profilaktyczne antybiotyki podawano od momentu przyjęcia do oddziału intensywnej terapii noworodków i zatrzymywały się po trzech do czterech dni, jeśli wyniki hodowli bakterii (krwi, aspiratu tchawicy i moczu) pozostały ujemne. Kliniczny kurs i wynik Dane biologiczne, dane demograficzne i wyniki kliniczne, w tym zgon, zostały prospektywnie zapisane w arkuszach danych opracowanych specjalnie dla tego badania.…

Porównanie Ibuprofenu i Indometacyny do zamknięcia patentu Ductus Arteriosus cd

2 lata ago

533 words

Wszystkie fiolki przygotowano w jednej aptece i rozprowadzono wśród uczestniczących ośrodków. Gdy przewód tętniczy nadal pozostawał opatentowany po losowo przydzielonym leczeniu u pacjenta w każdej grupie, która otrzymywała mechaniczną wentylację, podawano indometacynę (trzy dawki 0,2 mg na kilogram w 12-godzinnych odstępach) jako nierandomizowane leczenie ratunkowe. Jeśli ta terapia również nie sprzyjała zamknięciu przewodowemu, a pacjent…

Porównanie Ibuprofenu i Indometacyny do zamknięcia patentu Ductus Arteriosus ad

2 lata ago

506 words

Jednak badania te obejmowały tylko niewielką liczbę niemowląt. Dlatego przeprowadziliśmy prospektywne, wieloośrodkowe badanie obejmujące większą liczbę pacjentów. Głównym celem było porównanie skuteczności ibuprofenu i indometacyny w indukowaniu zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków z zespołem niewydolności oddechowej. Porównanie efektów ubocznych w obu grupach było celem drugorzędnym. Metody Pacjenci W badaniu wzięło udział pięć ośrodków intensywnej…

Porównanie Ibuprofenu i Indometacyny do zamknięcia patentu Ductus Arteriosus

2 lata ago

520 words

Indometacyna jest konwencjonalną metodą leczenia przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków. Jednak jego stosowanie wiąże się z różnymi efektami ubocznymi. W badaniu prospektywnym porównywano ibuprofen i indometacynę pod względem skuteczności i bezpieczeństwa we wczesnym leczeniu przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków. Metody Przebadaliśmy 148 niemowląt (wiek ciążowy, 24 do 32 tygodni), u których wystąpił zespół zaburzeń oddechowych…

Porównanie wziewnego flutykazonu i doustnego prednizonu u dzieci z ciężką ostrą astmą ad 7

2 lata ago

435 words

Dawka flunizolidu była wysoka, a leczenie prowadzono często przez trzy godziny. W naszym badaniu możliwym powodem gorszego wyniku w grupie flutikazonu może być niewystarczające dostarczenie leku do płuc z powodu ciężkiego zwężenia dróg oddechowych. Próbowaliśmy zminimalizować tę możliwość, wybierając wysoką dawkę flutikazonu, przez podawanie wstępnej terapii rozpylonymi lekami rozszerzającymi oskrzela, stosując inhalator z ustnikiem i…

Transdermalne leczenie testosteronem u kobiet z zaburzeniami funkcji seksualnej po odcewianiu ad

2 lata ago

508 words

Wszyscy przeszli obustronną salpingo-wycięcie jajnika i histerektomię przed naturalną menopauzą, co najmniej rok, ale nie więcej niż 10 lat wcześniej. Wszyscy mieli stężenia testosteronu w surowicy poniżej 30 ng na decylitr (1,0 nmol na litr) lub stężenia testosteronu wolne od surowicy poniżej 3,5 pg na mililitr (12,1 pmol na litr), które są poniżej wartości mediany…