Skip to content

Funkcjonowanie trzustki u noworodków zidentyfikowanych jako posiadające torbielowate zwłóknienie w programie badań przesiewowych noworodków ad

2 lata ago

489 words

Trzydziestu czterech z tych pacjentów pozostało w klinice, a następnie poddano rutynowej ocenie ich funkcji trzustki. W sumie 57 niemowląt zostało skierowanych po styczniu 1984 r., A rodzice 44 wyrazili zgodę na wykonanie testu trzustkowego w momencie rozpoznania. W sumie 78 pacjentów (80 procent osób, do których skierowano program badań przesiewowych) utworzyło grupę badawczą. Uzyskano świadomą zgodę rodziców wszystkich niemowląt poddanych procedurom oceny trzustki. Ocena funkcji trzustki
Szacowanie tłuszczu w kale
Rodzicom niemowląt karmionych standardową formułą mleka krowiego, pokarmem stałym lub obydwoma kompletnymi zapisami ważonego posiłku przez pięć dni; w dniach od 3 do 5 zbierano odchody dla dzieci. Spożycie tłuszczu oszacowano na podstawie skomputeryzowanych australijskich tabel składu pokarmowego.18 Tłuszcz kałowy został oszacowany za pomocą standardowej techniki, 19 zaś zespół złego wchłaniania tłuszczu zdefiniowano jako utratę 8 procent lub więcej przyjmowanego tłuszczu w kale, jak zdefiniowano poprzednio. U niemowląt karmionych wyłącznie piersią, utrata tkanki tłuszczowej w kale była uważana za nienormalną, jeśli wydalanie tłuszczu przekraczało 1,5 g na dzień w ciągu trzech dni, ilość pochodząca z wybranych badań opracowanych przez Fomon. 20 U pacjentów, którzy otrzymywali doustne leczenie trzustkowe- suplementy enzymatyczne, ten lek został przerwany na 24 do 48 godzin przed rozpoczęciem badania równowagi tłuszczowej.
Testy stymulacji trzustki
Przeprowadzono testy stymulacji trzustki w celu określenia stopnia czynności trzustki u niemowląt z wartościami granicznymi dla wydalania tłuszczu z kałem, w celu potwierdzenia wyników pomiarów izoamylazy trzustkowej lub jako pierwotnego testu funkcji trzustki. Po czterogodzinnym poście (lub na nocny post u starszych dzieci), dzieciom podawano doustnie sekobarbital (10 mg na kilogram masy ciała) i podawano doustnie metoklopramid (0,25 mg na kilogram). W teście zastosowano układ perfuzyjno-markerowy (10 .g gentamycyny na mililitr w 5% mannitolu), modyfikację poprzednio opisanej techniki.21 Po 20-minutowym okresie równoważenia, dożylny wlew sekretyny (KabiVitrum; 0,0625 jednostki klinicznej na kilogram na minutę) i cholecystokininę (Kinevac, Squibb, 0,01 .g na kilogram na minutę) podawano przez okres jednej godziny. Stężenie kolipazy i lipazy mierzono w dwunastnicy, a szybkość wydzielania tych substancji obliczano jak opisano powyżej. 10, 21 A wydzielanie kolipazy większe niż 120 jednostek na kilogram na godzinę (tj. Więcej niż procent średniej normalne wartości) uznano za dowód wystarczalności trzustki.10
Pomiary izoamylazy trzustkowej surowicy
Ocenę poziomu izoamylazy trzustkowej w surowicy, z wykorzystaniem testu izoamylazy Phadebas (Pharmacia Diagnostics), przeprowadzono dla 27 dzieci powyżej drugiego roku życia. Według tej metody średnia wartość poziomu izoamylazy trzustkowej u zdrowych dzieci w wieku od 2 do 4,9 lat wynosi 51 U na litr (zakres referencyjny, 13 do 89 U na litr [średnia . 2 SD]).
Ogólnie rzecz biorąc, pięciu pacjentów miało wszystkie trzy testy funkcji trzustki, osiem miało testy stymulacji trzustkowej i szacunki tłuszczu kałowego, osiem miało oznaczenia tłuszczu w kale i pomiary izoamylazy trzustkowej w surowicy, a dwie miały testy stymulacji trzustkowej i oceny izoamylazy.
[podobne: indometacyna, rolmasz gratka, olx strzegom ]

0 thoughts on “Funkcjonowanie trzustki u noworodków zidentyfikowanych jako posiadające torbielowate zwłóknienie w programie badań przesiewowych noworodków ad”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: sklep z odżywkami warszawa[…]