Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra13/ftp/landb.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Porównanie Ibuprofenu i Indometacyny do zamknięcia patentu Ductus Arteriosus ad 5 – Centrum medyczne Land
Skip to content

Porównanie Ibuprofenu i Indometacyny do zamknięcia patentu Ductus Arteriosus ad 5

2 lata ago

486 words

Aby ocenić różnicę w poziomie śmiertelności, wykonaliśmy analizę Kaplana-Meiera z testem log-rank. Względne ryzyko zostało użyte do wskazania skuteczności leczenia i ilorazów szans w celu oceny prawdopodobieństwa zamknięcia kanału. Przeprowadzono wielokrotną regresję logistyczną w celu oceny wpływu czynników predykcyjnych na szybkość zamykania przewodu i występowanie skąpomoczu; analizowane czynniki to: płeć, masa urodzeniowa, wiek ciążowy, stosowanie lub niewykorzystanie przedporodowej terapii glukokortykoidem lub indometacyną, przypisanie do indometacyny lub ibuprofenu, stopień wzrostu stężenia kreatyniny w surowicy przed leczeniem przetrwałego przewodu tętniczego, równowaga płynów i stan układu oddechowego przed leczeniem, średnica kanału, maksymalna prędkość bocznego przecieku kanału od lewej do prawej, ostrość manewrowania przed leczeniem oraz zastosowanie lub niewykorzystanie wentylacji oscylacyjnej o wysokiej częstotliwości. Użyliśmy oprogramowania Statistica 99 (StatSoft, Tulsa, Okla.) I SPSS (wersja 9.0, SPSS, Chicago). Wyniki
Skuteczność leczenia
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka linii podstawowej niemowląt. Tabela 2. Tabela 2. Skuteczność leczenia. Przebadaliśmy 148 niemowląt, z których 74 przydzielono do każdej grupy. Nie było istotnej różnicy między tymi dwiema grupami pod względem klinicznej i echokardiograficznej linii podstawowej (Tabela 1). Szybkość zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego była podobna w grupach indometacyny i ibuprofenu, podobnie jak w przypadku leczenia ratującego (tabela 2). Nie zaobserwowano ponownego otwarcia przewodu po zamknięciu. Przewód poddano chirurgicznemu ligowaniu z powodu przeciwwskazań do drugiego farmakologicznego leczenia u 4 niemowląt z grupy indometacyny i trzech niemowląt z grupy ibuprofen. Ostateczne liczby niemowląt poddanych podwiązaniu przewodowemu z dowolnego powodu również były podobne w obu grupach (tabela 2). Jeśli po terapii u pacjenta, który nie wymagał wspomagania oddychania, wystąpiło jedynie niewielkie przeciekanie przewodowe, nie podjęto dalszego leczenia przewodu; we wszystkich tych przypadkach przewód zamykał się spontanicznie przed wypisem.
Tabela 3. Tabela 3. Czynniki związane z niewydolnością leczenia w przypadku Ductus Arteriosus. Wykazano, że cztery czynniki są istotnymi niezależnymi czynnikami prognostycznymi niepowodzenia leczenia farmakologicznego przetrwałego przewodu tętniczego (Tabela 3). W ośrodkach, które preferencyjnie stosowały wentylację oscylacyjną o wysokiej częstotliwości, całkowite wskaźniki zamknięcia przewodowego były niższe niż w innych ośrodkach. Jednak w każdym ośrodku skuteczność indometacyny i ibuprofenu pozostała podobna. Gdy pacjenci byli stratyfikowani zgodnie z czterema kategoriami wieku ciążowego, stwierdzono, że zamknięcie jest mniej prawdopodobne w najniższej kategorii ciążowej (.26 tygodni), ale nie było różnicy w działaniu między lekami w każdej kategorii. Przedporodowe stosowanie indometacyny jako środka tokolitycznego i niższa przewodowa prędkość zastawki w trzecim dniu życia (te ostatnie odzwierciedlające wyższe tętnicze ciśnienie płucne) były niezależnie związane z niepowodzeniem leczenia.
Efekty i efekty uboczne
Ryc. 1. Ryc. 1. Estymaty przeżywalności Kaplan-Meier w jednym miesiącu w grupach indometacyny i ibuprofenu
[więcej w: rumień nekrolityczny wędrujący, reasec, kolonografia tk ]
[przypisy: reasec, doksorubicyna, indometacyna ]

0 thoughts on “Porównanie Ibuprofenu i Indometacyny do zamknięcia patentu Ductus Arteriosus ad 5”