Skip to content

Porównanie Ibuprofenu i Indometacyny do zamknięcia patentu Ductus Arteriosus czesc 4

2 lata ago

498 words

Profilaktyczne antybiotyki podawano od momentu przyjęcia do oddziału intensywnej terapii noworodków i zatrzymywały się po trzech do czterech dni, jeśli wyniki hodowli bakterii (krwi, aspiratu tchawicy i moczu) pozostały ujemne. Kliniczny kurs i wynik
Dane biologiczne, dane demograficzne i wyniki kliniczne, w tym zgon, zostały prospektywnie zapisane w arkuszach danych opracowanych specjalnie dla tego badania.
Odnotowano dawkę przedporodowego podawania indometacyny lub glukokortykoidów oraz odstęp między podaniem ostatniej dawki przedporodowej a porodem. Stwierdzono także wiek ciążenia, masę urodzeniową, dzienne spożycie płynów, produkcję moczu i masę ciała. Mocz pobierano w klejących workach na mocz. Skąpomocz definiowano jako wydajność moczu ml na kilogram na godzinę lub mniej w 24-godzinnym okresie zbierania. Tendencję do krwawienia zdefiniowano zgodnie z kryteriami stosowanymi do wykluczenia z badania. W pierwszym tygodniu mocz był codziennie badany pod kątem krwiomoczu mikroskopowego za pomocą paska testowego z barwnym odczynnikiem (Multistix, Bayer, Tarrytown, NY). Gdy pasek testowy wskazywał więcej niż 5 do 20 czerwonych krwinek na mikrolitr moczu lub gdy mikroskopia ujawniła więcej niż 5 krwinek czerwonych na mikrolitr, zdiagnozowano krwiomocz.
Skany USG czaszki były wykonywane podczas pierwszych trzech do czterech dni życia, pod koniec pierwszego tygodnia, a następnie co tydzień. Wszystkie pięć ośrodków stosowało podobne techniki. Niemowlęta oceniano pod kątem krwotoku śródkomorowego (stopień 1. do 4.) oraz w przypadku leukomalacji okołokomorowej (stopień 1. do 3.), które były klasyfikowane zgodnie ze standardowymi systemami klasyfikacji (wyższe oceny wskazywały na większą ostrość) .26-28 Stężenie kreatyniny w surowicy, stężenie sodu w surowicy , hematokryt i liczba płytek krwi były rejestrowane podczas pierwszego tygodnia.
Wynik leczenia pacjentów, którzy przeżyli był oceniany na podstawie objawów klinicznych, zapotrzebowania na wsparcie oddechowe (dni, w których potrzebna była wentylacja mechaniczna i uzupełniający tlen) oraz czasu potrzebnego niemowlęciu do odzyskania masy urodzeniowej i przygotowania do pełnego żywienia dojelitowego. Dysplazja oskrzelowo-płucna została zdefiniowana przez potrzebę uzupełniającego tlenu po 28 dniach życia, w połączeniu z typowymi wynikami badań radiologicznych. Martwicze zapalenie jelita rozpoznano, gdy rozpoznano objawy kliniczne i radiograficzne, które były powszechnie akceptowane jako charakterystyczne dla tego schorzenia.29
Analiza statystyczna
Wyliczyliśmy, że grupa badana składająca się z 140 noworodków będzie potrzebna do badania, aby móc wykryć różnicę co najmniej 20 punktów procentowych w tempie zamykania między grupami ibuprofenu i indometacyny, przy założeniu 80 procentowego zamknięcia z indometacyną, z wartość P 0,05 i moc 80 procent. Test t, test U Manna-Whitneya, test chi-kwadrat lub dokładny test Fishera zastosowano do porównania ciągłych normalnie rozdzielonych danych, nieparametrycznych danych ciągłych i danych kategorycznych, odpowiednio. Wszystkie podane wartości P są dwustronne.
Aby ocenić występowanie efektów ubocznych w grupach, przeprowadzono analizę wariancji z powtarzanymi pomiarami, z czasem jako zmienną wewnątrz podmiotową i alokacją leczenia jako zmienną między podmiotową.
[przypisy: załamek t, zrosty opłucnowe, rumień nekrolityczny wędrujący ]
[patrz też: rolmasz gratka, prodermina, gratka kwidzyn ]

0 thoughts on “Porównanie Ibuprofenu i Indometacyny do zamknięcia patentu Ductus Arteriosus czesc 4”