Skip to content

Rozwijanie kultury uczenia się w środowisku pracy cz. 4

2 lata ago

125 words

width=300Czat nr 3

Trzeci czat na Twitterze skupił się na korzyściach płynących z otaczającej kultury miejsca pracy w tworzeniu dobrych doświadczeń edukacyjnych. Uczestnicy napisali na Twitterze o wyzwaniach związanych z tworzeniem środowiska uczenia się, które zachęciły do aktywnego zaangażowania w różnorodne możliwości uczenia się, z uwzględnieniem konieczności aktywnego i celowego zaangażowania mentorów / opiekunów w angażowanie uczniów. Po raz pierwszy uczestnicy przedyskutowali znaczenie wspólnego przywództwa z zaangażowaniem całego zespołu, obejmując ucznia i podnosząc kompetencje, rozszerzając zakres praktyki.

Refleksyjne informacje zwrotne były omawiane we wszystkich czterech rozmowach, ale szczególnie istotny i dominujący był wzajemny szacunek. Uczestnicy ponownie zapoznali się z historiami i rekontekstualizacją.
[przypisy: rolmasz gratka, prodermina, gratka kwidzyn ]

0 thoughts on “Rozwijanie kultury uczenia się w środowisku pracy cz. 4”