Skip to content

Stowarzyszenie hipokaliemii, aldosteronizmu i torbieli nerek ad 6

2 lata ago

539 words

Jego ciśnienie krwi wynosiło 124/62 mm Hg, kiedy leżał na wznak i 112/70 mm Hg, gdy był w pozycji stojącej. Wyniki jego badań laboratoryjnych, a następnie pokazano w Tabeli 4. Poziom magnezu w surowicy wynosił 0,58 mmol na litr (normalny zakres, 0,70 do 0,86), a szybkość wydalania magnezu z moczem wynosiła 6,8 mmol na 24 godziny. CT brzucha ujawnił normalne gruczoły nadnercza i nieznacznie zwiększone atenuowanie na połączeniu korowo-ząbkowym każdej nerki (ryc. 4a i 4b). Tomografia wykazała niewielki rachunek w górnym biegunie lewej nerki, a urografia wydalnicza wykazała bardzo łagodną ektopazę przedsionkową w kilku brodawkach. Diagnoza dotyczyła pierwotnego wyniszczenia potasu i magnezu. Rozpoczęto leczenie chlorkiem potasu (120 do 160 mmol dziennie) i tlenkiem magnezu (500 mg dwa razy dziennie). Pacjent wrócił po ponowną ocenę raz, trzy i cztery lata później. W lipcu 1987 r. Ultrasonografia nerek ujawniła obustronne torbiele nerkowe, a spironolakton (50 mg trzy razy na dobę) został dodany do swojego schematu leczenia. Rok później obecność głęboko osadzonych rdzeniastych cyst potwierdzono za pomocą CT (ryc. 4c i 4d).
Historia rodziny ujawniła, że jeden brat również miał hipokaliemię. Jego rodzice, siostra i dwoje dzieci mieli normalne stężenie potasu w osoczu. Inny brat i jedno dziecko nie byli oceniani.
Stwierdzono, że u pacjenta 4 poziom potasu w osoczu wynosił 2,9 mmol na litr podczas oceny atypowego bólu w klatce piersiowej w 1984 roku w wieku 39 lat. Obecność hipokaliemii potwierdzono kilkakrotnie w latach 1984-1988, ale podano mu chlorek potasu. tylko przez krótkie okresy.
Pacjenta po raz pierwszy widziano w naszej instytucji w kwietniu 1989 roku. Jego ciśnienie krwi wynosiło 128/80 mm Hg, kiedy siedział. Wartości laboratoryjne przedstawiono w Tabeli 4. W badaniu TK jamy brzusznej wykryto normalne gruczoły nadnercza i wiele głęboko osadzonych rdzeniowych cyst nerkowych. Diagnozą było pierwotne wyniszczenie potasu nerek i rozpoczęto leczenie chlorkiem potasu (48 mmol na dobę) i triamterenem (50 mg cztery razy na dobę). Po dwóch miesiącach terapii stężenie potasu w osoczu wynosiło 3,4 mmol na litr. Nie było rodzinnej historii hipokaliemii.
Dyskusja
Związanie hipokaliemii, aldosteronizmu i torbieli nerek u pacjentów z pierwotnym aldosteronizmem jest poparte zmniejszeniem wielkości i liczby torbieli, które wystąpiły po usunięciu gruczolaka nadnerczy u niektórych pacjentów; odkrycie, że wśród pacjentów z pierwotnym aldosteronizmem, ci, którzy mieli torbiele nerkowe mieli niższe poziomy potasu w osoczu, wyższe poziomy aldosteronu w surowicy i zwiększone wydalanie aldosteronu z moczem w porównaniu z tymi, którzy nie mieli torbieli nerek; oraz stwierdzenie większej częstości występowania torbieli nerkowych u pacjentów z pierwotnym aldosteronizmem niż w grupie kontrolnej pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym lub w grupie kontrolnej historycznej8, 9, badanych za pomocą CT wzmocnionego kontrastem (Tabela 2). Ponadto, powiązanie hipokaliemii, aldosteronizmu i torbieli nerek potwierdzają obserwacje u dwóch pacjentów z pierwotnym wyniszczeniem potasu nerek, przewlekłą hipokaliemią i podwyższoną aktywnością reninową osocza, poziomem aldosteronu w surowicy i wydalaniem aldosteronu z moczem, u których występowało wiele cyst. początkowo lub obserwowano podczas obserwacji – schemat podobny do obserwowanego u niektórych pacjentów z pierwotnym aldosteronizmem.
Hellman i in. 14 opisali pacjenta, u którego wystąpił pierwotny aldosteronizm, pierwotna nadczynność przytarczyc i nerka gąbczasta z powiększeniem nerek
[więcej w: alendronian, doksorubicyna, indometacyna ]

0 thoughts on “Stowarzyszenie hipokaliemii, aldosteronizmu i torbieli nerek ad 6”