Skip to content

Stymulacja rdzenia kręgowego u pacjentów z przewlekłą dystrofią sympatyczną ad 6

2 lata ago

177 words

Średnie (. SD) wyniki dla natężenia bólu u pacjentów z dystrofią sympatyczną odruchową, którzy zostali przypisani do stymulacji rdzenia kręgowego plus fizykoterapia lub terapia fizyczna. Natężenie bólu mierzono w skali wizualno-analogowej od 0 cm (bez bólu) do 10 cm (bardzo silny ból). Dane pochodzą z analizy zamiar-do-leczenia. Tabela 3. Tabela 3. Wyniki po sześciu miesiącach według aktualnego leczenia i przypisanego leczenia. Ryc. 2. Ryc. 2. Wyniki dla globalnego postrzeganego efektu po sześciu miesiącach według przypisanego leczenia. Wynik oznacza najgorszy wynik, 2 znacznie gorsze, 3 gorsze, 4 nie poprawione i nie gorsze, 5 poprawionych, 6 znacznie poprawionych i 7 najlepszych w historii. Dane pochodzą z analizy zamiar-do-leczenia.
Z wyjątkiem danych dotyczących statusu funkcjonalnego, wyniki po jednym miesiącu i po trzech miesiącach były podobne do wyników po sześciu miesiącach. Dlatego zgłaszane są tylko wyniki po sześciu miesiącach. Średni wynik w skali wizualno-analogowej bólu w grupie przypisanej stymulacji i fizjoterapii zmniejszył się o 2,4 cm po sześciu miesiącach, podczas gdy wynik został zwiększony o 0,2 cm w grupie z fizykoterapią (p <0,001) (ryc. i tabela 3). Stopień łagodzenia bólu był podobny dla pacjentów z dotkniętą dłonią i osób z dotkniętą stopą. Spośród 36 pacjentów przypisanych do stymulacji i fizykoterapii 14 (39 procent) miało wynik 6 punktów dla globalnego postrzeganego efektu, w porównaniu z z 18 pacjentów (6 procent) przypisanych do samodzielnej terapii fizycznej (P = 0,01 ) (Rysunek 2). Stymulacja rdzenia kręgowego przebiegła pomyślnie u 20 z 36 pacjentów (56 procent); 14 miało wynik 6 punktów dla globalnego postrzeganego efektu, a 18 miało wynik wizualno-analogowy, który był co najmniej o 50 procent niższy niż punktacja bazowa. Analiza regresji wieloczynnikowej wykazała, że żaden czynnik bazowy oprócz przypisania leczenia nie wpłynął na wielkość efektu. Zmiany w innych pomiarach bólu i pomiarach stanu funkcjonalnego oraz jakości życia związanej ze zdrowiem po sześciu miesiącach nie różniły się istotnie między grupami leczonymi.
Spośród 24 pacjentów leczonych stymulacją rdzenia kręgowego wynik na skali wizualno-analogowej zmniejszył się średnio o 3,6 cm, natomiast wynik zwiększył się średnio o 0,2 cm wśród 18 pacjentów poddanych fizjoterapii (p <0,05). 0,001) (tabela 3). Czternastu spośród 24 pacjentów, którzy otrzymali stymulację rdzenia kręgowego (58 procent) miało wynik 6 (znacznie poprawiony) dla globalnego postrzeganego efektu, w porównaniu z z 18 pacjentów (6 procent), którzy otrzymali samą terapię fizyczną (P <0,001) . W porównaniu z samą terapią fizyczną stymulacja rdzenia kręgowego również doprowadziła do znacznej poprawy wskaźnika oceny bólu (P = 0,02) i jakości życia związanej ze zdrowiem (komponent bólowy Nottingham Health Profile) zarówno u pacjentów dłoń (P = 0,02) i osoby z dotkniętą stopą (P = 0,008). Leczenie nie spowodowało poprawy czynnościowej.
Komplikacje
Wszczepienie stałego systemu stymulacji rdzenia kręgowego było skomplikowane przez nakłucie opony twardej u dwóch pacjentów (z bólem głowy w jednym). Sześciu z 24 pacjentów leczonych stymulacją rdzenia kręgowego (25 procent) miało łącznie 11 innych powikłań w ciągu sześciu miesięcy po implantacji
[hasła pokrewne: metformina w ciąży, lekoklar forte opinie, chemoreceptory ]
[patrz też: zapalenie tkanki podskórnej wędrujący, zapalenie tkanki podskórnej, immunogenność ]

0 thoughts on “Stymulacja rdzenia kręgowego u pacjentów z przewlekłą dystrofią sympatyczną ad 6”