Skip to content

Zwiększona wrażliwość na malarię we wczesnym okresie poporodowym ad 5

2 lata ago

505 words

Przetestowano wszystkie możliwe interakcje między zmiennymi pozostałymi w modelach. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Zmienne kliniczne i entomologiczne uzyskane podczas codziennej obserwacji klinicznej przed, w trakcie i po 71 ciążach u 38 kobiet. Podczas 61 081 osobodni obserwacji klinicznej wystąpiło 443 epizody choroby: 152, w których odnotowano gorączkę, oraz 291, w których wystąpiły inne objawy. Na podstawie poziomu parazytemii 58 z tych epizodów przypisano malarii P. falciparum, podczas których gorączkę udokumentowano w 50 epizodach, a objawy związane z gorączką w 8 odcinkach. Częstość epizodów klinicznej malarii była najwyższa w ciągu pierwszych 60 dni po porodzie (75,1 epizodów na 1000 osobo-miesięcy) (Tabela 1). Częstość występowania epizodów malarii była również wysoka między 61 a 90 dniem po porodzie (45,4 epizody na 1000 osobo-miesięcy) oraz w drugim i trzecim trymestrze ciąży (odpowiednio 50,6 i 58,6 epizodów na 1000 osobo-miesięcy).
Wartości podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży oraz podczas pierwszych 60 dni po porodzie były znacznie wyższe niż w roku poprzedzającym ciążę i podczas późniejszego okresu poporodowego, pomimo faktu, że skumulowane narażenie na ukąszenia zakażonych komarów anophelin było podobne w tych okresach (Tabela 1). Po dostosowaniu do poziomu ekspozycji na zakażone komary, wpływ w obrębie badanych osobników, parzystość i czas przebywania w wiosce, względne ryzyko wystąpienia epizodu malarii wynosiło 4,1 (przedział ufności 95%, 1,8 do 9,5) podczas pierwsze 60 dni po porodzie, w porównaniu z rokiem poprzedzającym ciążę.
Tabela 2. Tabela 2. Częstość występowania bezobjawowej parazytemii Plasmodium falciparum wśród 38 kobiet przed, w trakcie i po 71 ciążach. Aby zbadać wzorce bezobjawowej parazytemii przed, w trakcie i po ciąży u tych kobiet, uwzględniliśmy w analizie wyniki 1720 miesięcznych grubych filmów krwi otrzymanych co najmniej tydzień przed i dwa tygodnie po epizodzie choroby. Bezpłciowe formy P. falciparum zaobserwowano w 712 grubych filmach krwi (41,4 procent). Częstość występowania i gęstość bezobjawowej parazytemii P. falciparum były maksymalne w drugim trymestrze ciąży, a analiza wieloczynnikowa wykazała, że oba były istotnie wyższe od pierwszego trymestru ciąży przez drugi miesiąc po porodzie niż w pozostałych okresach (tabela 2).
Następnie zbadaliśmy, czy wystąpienie epizodów malarii podczas pierwszego trymestru okresu poporodowego było związane z bezobjawową infekcją matczyną przy porodzie, infekcją łożyska (częstotliwość występowania infekcji łożyska na podstawie pasożytów wynosiła 32%, a częstotliwość infekcji łożyska zidentyfikowane na podstawie pasożytów lub pigmentu [wskazujące na niedawne zakażenie] wynosiło 40 procent) lub czynników genetycznych i epidemiologicznych (ABO lub grupa krwi Rh, hemoglobina AA vs. AS, obecność lub brak niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, oraz używać lub nie używać moskitier dookoła łóżka). Nie znaleziono powiązania. Starszy wiek, większa liczba poprzednich ciąż i dłuższy czas pobytu w Dielmo były związane z mniejszą podatnością na bezobjawowe zakażenie i kliniczną malarią
[patrz też: zapalenie tkanki podskórnej wędrujący, załamek t, badanie emg zielona góra ]
[podobne: zapalenie tkanki podskórnej wędrujący, zapalenie tkanki podskórnej, immunogenność ]

0 thoughts on “Zwiększona wrażliwość na malarię we wczesnym okresie poporodowym ad 5”